Arbejder for løbende forbedringer

 

Hvorfor løbende forbedringer?

Fordi det olympiske ideal lever i os alle. Længere, hurtigere, højere. Fordi det, der var godt nok i går, ikke er godt nok i morgen. Fordi læring og udvikling driver os - hele livet.

 

Hvordan?

Procesforbedring, undervisning, coaching og facilitering - fordi det er i disse sammenhænge, jeg har følelsen af flow. Det er her, min passion og mine kompetencer bedst går hånd i hånd. Læs mere nedenunder og på de tilhørende sider.
 

Procesforbedring:

Min indgangsvinkel til at arbejde med procesforbedringer er, at det er medarbejdernes engagement, som skal drive arbejdet. De skal leve med og i forbedringerne bagefter - og de skal have lysten og evnerne til at videreføre arbejdet med forbedringer.
 

Undervisning:

For mig har undervisning 2 formål: For det første skal kursisterne dygtiggøre sig. For det andet skal kursisterne inspireres til at udføre deres arbejde på en anden måde og bringe deres nye kompetencer i spil. Undervisningen skal understøtte begge formål - og så er det også meget sjovere at være underviser, når man kan få lov til at inspirere.
 

Coaching:

Fordi jeg elsker at opleve den energi mennesker får, når de bliver grebet af inspiration og virkelyst. Når de føler, at en forhindring er blevet fjernet og de kan komme videre. Når de finder eller genfinder troen på deres projekt eller mål. Når de opdager, hvad de selv kan gøre, for at forbedre deres eget liv.
 

Facilitering:

Fordi møder uden styring og uden formål er spild af tid. Fordi det i nogle tilfælde er vanskeligt at styre et møde, samtidigt med at man selv deltager i en god diskussion. Som facilitator coacher jeg dig først til at blive helt skarp på mødets formål. Dernæst styrer jeg mødet/workshoppen/seminaret for dig, sådan at alle deltagere får plads og styrke til at bidrage. Endelig fastholder jeg mødets resultater for dig, så du kan bruge dem aktivt i dit videre arbejde.